Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
baza turystyczna
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Majowa Góra"


Malowniczy zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Majowa Góra" to porośnięte lasem, wzgórze o wysokości 235 m n.p.m., przecięte wąwozem, będącym pozostałością po działającym tu niegdyś kamieniołomie.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Majowa Góra” został utworzony na terenie Powiatu Radomszczańskiego, w gminie Przedbórz 23 marca 1994 r. (Uchwała Nr XXI/153/94 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie uznania terenu obszaru leśnego „Majowa Góra” w Przedborzu za zespół przyrodniczo-krajobrazowy podlegający ochronie).

Zespół liczy sobie powierzchnię 3,9 ha. Wzgórze Majowej zbudowane jest z piaskowców albskich oraz skał wapiennych. Podczas kilkakrotnych badań geologicznych w utworach skalnych na Majowej Górze odnaleziono kilka skamieniałych gatunków amonitów.

Cały teren porośnięty jest lasem mieszanym — rośnie tu brzoza, dąb, jarzębina, ze zdecydowaną przewagą sosny. Dużo też jest roślinności krzaczastej, wśród której dominuje śliwa tarnina, żarnowiec miotlasty. Rosną tu zbiorowiska murawowe z rzadkimi gatunkami roślin: sasanka wiosenna, koniczyna długokłosowa, dzwonek syberyjski, dziewięćsił pospolity. Całą swą roślinną krasę wzgórze okazuje w maju, kiedy to pokrywa je dywan różnorakich kwiatów. Spotkać tu można dzięcioły, trznadle, drozdy, na polach i łąkach występują bażanty, zające a w zagajnikach okalających górę wpaść można na stadko saren.

Wedle podań na Majowej Górze zwanej też Marzanną miało mieścić się słowiańskie, pogańskie cmentarzysko. Pochowany miał być na nim jeden z ostatnich obrońców wiary swych przodków legendarny Przedbor, od którego imienia osada Przedbórz wzięła swą nazwę. Zginął on w walce z krzewicielami nowej chrześcijańskiej wiary.

Majowa Góra posiada też bogatą historię, która wiąże się z istnieniem na jej terenie kamieniołomu. Jego początki sięgają roku 1817, a surowiec, który szczególnie przyczynił się do odbudowy Warszawy, wydobywano tu jeszcze w latach 60 XX wieku.

W czasach II wojny światowej wzgórze zostało włączone do systemu umocnień, jakie hitlerowcy nazwali "Stellung A 2 Merkur". Linia ta miała za zadanie zatrzymać wojska Armii Czerwonej idące na zachód. Umocnienia roli swej nie spełniły. Pozostały po nich pamiątki w postaci wykonanych z żelbetu bunkrach typu ringstand 58c, popularnie zwanych schronami „Tobruk”. W sierpniu 1944 roku na terenie Majowej Góry został rozstrzelany przez niemieckich żandarmów Tomasz Smok, gajowy w miejscowości Taras, członek Armii Krajowej. Miejscowe koło ZBOWiD w latach 70 XX w. ufundowało w miejscu jego kaźni pamiątkową tablicę. Znajduje się ona w głębi wąwozu.