Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
region

fauna

W Powiecie Radomszczańskim w zbiorowiskach leśnych dominują bory sosnowe. W faunie borów, zwłaszcza suchych, znaczny udział mają gatunki owadów związanych łańcuchem pokarmowym z sosną. Wiele z nich to znane szkodniki lasów, np. motyle: barczatka sosnówka i brudnica mniszka, a także okazały zawisak borowiec. Z borami sosnowymi związane są duże okazałe gatunki owadów, np. pasikonik opaślik sosnowiec, a z chrząszczy: borodziej cieśla, wałkarz lipczyk oraz tęcznik liszkarz.


Zorzynek rzeżuchowiec. Gąsienice żerują na roślinach z rodziny kapustowatych.

Konik pospolity, mieszkaniec pól, łąk i skrajów lasów.

Pasikonik
Pasikonik długopokładełkowy, związany z terenami upraw rolnych i łąk.

W lasach mieszanych i liściastych występuje jeszcze bogatsza i bardziej zróżnicowana entomofauna. Duży udział mają w niej saprofagi — gatunki związane z próchniejącym drewnem. Przykładowo wymienić można muchówki. W zbiorowiskach leśnych występuje wiele gatunków płazów jak: żaba trawna, żaba moczarowa, ropucha szara, w olsach i łęgach — rzekotka. Z gadów notowane są tutaj: jaszczurka zwinka, która zasiedla suche i nasłonecznione brzegi borów. Z węży najpospolitszym jest zaskroniec. W największych kompleksach leśnych lub w ich pobliżu zachowała się żmija zygzakowata.

Jaszczurka zwinka
Jaszczurka zwinka wśród kamieni śródpolnych. Zwierzę chronione.
Okolice Kodręba.

Padalec zwyczajny
Padalec zwyczajny, przedstawiciel jaszczurek beznogich, chroniony.

Żmija zygazkowata
Żmija zygzakowata, jedyny wąż jadowity w Polsce, Gad bardzo pożyteczny, pod ochroną.

Fauna ptaków leśnych jest zdecydowanie najbogatsza w gatunki, co jest zjawiskiem uniwersalnym w tej grupie zwierząt. Do ustępujących gatunków zaliczyć trzeba tutaj dzięcioła zielonosiwego, a z bardziej rozpowszechnionych wymienić tu można turkawkę, słonkę i kobuza na stanowiskach leśnych. W lasach dominującymi gatunkami są drobne ptaki z rzędu wróblowych.

Bocian biały
Bocian biały na wczesnowiosennej łące.

Fauna ssaków związanych ze zbiorowiskami leśnymi jest bardzo zróżnicowana. Występują tu duże parzystokopytne i drobne ssaki z rzędów: owadożerne, nietoperze, gryzonie, a także małe i średnie drapieżne. W dużych kompleksach leśnych występuje jeleń. Najliczniejszym przedstawicielem tego rzędu jest sarna. Z rzędu owadożernych występują: jeż wschodni, kret, ryjówki. Z gryzoni występują nornica ruda, mysz leśna i mysz zaroślowa oraz wiewiórka ruda.

Kozioł, samiec sarny, najczęściej spotykany przedstawiciel rodziny jeleniowatych.

Bogactwo fauny krajobrazu rolniczego zależy przede wszystkim od stopnia jego mozaikowatości oraz intensywności prowadzonej tam gospodarki. Spotkać też tu można okazałe muchówki, np. bąka bydlęcego i łowika szerszeniaka, który swoim wyglądem przypomina szerszenia i często poluje na osy. Z motyli warto wymienić pazia królowej. Na łąkach z okazałych owadów występuje turkuć podjadek. Dla ciepłych łąk ziołoroślowych charakterystycznym gatunkiem i w ostatnich latach coraz częściej spotykanym jest chroniony pająk tygrzyk paskowany, a z innych pająków — krzyżak łąkowy. Na obszarach rolniczych spotykamy ptaki pochodzące z różnych biomów roślinności. Przykładem mogą być: pustułka, sierpówka, kawka, kos i szpak, sikora bogatka, modraszka, zaganiacz, piecuszek, zięba, dzwoniec, a nawet kruk, puszczyk, myszołów, krogulec, kobuz. Najliczniejszymi ssakami upraw rolnych są gryzonie. Z gatunków łownych występują tutaj: królik, zając i polna populacja sarny. Sporadycznie przychodzi tu łoś. Wśród gadów najbardziej charakterystycznym gatunkiem jest jaszczurka zwinka.

Żaba moczarowa
Żaba wszystkim kojarzy się z kolorem zielonym. Żaba moczarowa jest brązowa, a w okresie godowym staje błękitna.
Jak wszystkie płazy podlega ochronie.

Głównymi akwenami wodnymi powiatu są rzeki, zbiorniki i utworzone stawy rybne. W dorzeczu Pilicy stwierdzono występowanie trzech gatunków smoczkoustych i 39 gatunków ryb, w tym niektórych bardzo cennych dla wędkarzy. Są to: sandacz, szczupak, kleń, boleń, brzana, krąp, okoń, płoć, leszcz, a także pstrąg potokowy. Najliczniejszą rybą na całej długości rzeki jest płoć oraz okoń. W Warcie i jej dopływach, która toczy wody bardziej zanieczyszczone, spotyka się podobną liczbę gatunków - 41. W innych rzekach, w zależności od wielkości, liczba gatunków waha się od kilku do kilkunastu gatunków, głównie są to kiełb, śliz, ciernik. Występują również płazy: żaba jeziorkowa, żaba śmieszka i forma hybrydowa obu gatunków — żaba wodna.