Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
region

powiat

Krajobraz polny 
okolic Smotryszewa.
Pola okolic Smotryszewa.

Powiat radomszczański położony jest w centralnej Polsce, w południowej części województwa łódzkiego. W skład powiatu wchodzi 14 gmin, w tym 1 miejska, 2 gminy miejsko-wiejskie i 11 gmin wiejskich:
 • gmina miejska: Radomsko,
 • gminy miejsko-wiejskie: Kamieńsk, Przedbórz,
 • gminy wiejskie: Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Radomsko, Wielgomłyny, Żytno.
Na terenie powiatu znajduje się 211 sołectw oraz 361 miejscowości tzw. podstawowych (łącznie z miastami). Siedzibą powiatu jest miasto Radomsko.


Dojo Stara Wieś
Europejskie Centrum Budo – Dojo Stara Wieś.

Rezerwat Góra Chełmo.

Powiat graniczy z następującymi jednostkami administracyjnymi:
 • od północy z powiatem piotrkowskim,
 • od wschodu z powiatem włoszczowskim,
 • od południa z powiatem częstochowskim,
 • od zachodu z powiatem pajęczańskim,
 • od północnego zachodu z powiatem bełchatowskim.
Powiat radomszczański zajmuje powierzchnię 144 257 ha (1 442,6 km²). Powierzchnia powiatu stanowi 7,9% powierzchni województwa i 0,5% powierzchni kraju. Największą powierzchnię zajmują gminy: Żytno (19 761 ha) i Przedbórz (18 970 ha), a najmniejszą — gmina Dobryszyce (5 082 ha) i miasto Radomsko (5 143 ha). Ogółem, tereny wiejskie zajmują 137 311 ha (95,2%), a tereny miejskie - 6 950 ha (4,8%).

Odległości ze stolicy powiatu — Radomska — do strategicznych ośrodków miejskich wynoszą:
 • Częstochowa - 36 km,
 • Łódź - 77 km,
 • Kielce - 108 km,
 • Katowice - 114 km,
 • Warszawa - 169 km.
Bazylika 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gidlach
Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gidlach.

Zespół dworski w Sokolej 
Górze
Dworek w Sokolich Górach.

Stok narciarski na Górze Kamieńskiej
Stok narciarski na Górze Kamieńskiej.


Obszar powiatu położony jest na pograniczu dwóch rozległych prowincji: Wyżyn Polskich (przeważająca część obszaru powiatu) i Niżu Środkowopolskiego (niewielki fragment na północy powiatu).


Na obszarze powiatu dominuje rzeźba terenu ukształtowana w plejstocenie procesami denudacji peryglacjalnej na przedpolu lądolodu wiślańskiego oraz późniejszych stadiałów ostatniego glacjału. Powierzchnię terenu tworzą głównie płaskie, faliste lub pagórkowate wysoczyzny polodowcowe z ostańcami morenowymi, rozcięte rozległymi dolinami.

Najwyższym naturalnym wzniesieniem na obszarze powiatu, a zarazem na terenie województwa łódzkiego,  jest góra Fajna Ryba (347 m n.p.m.), położona w gminie Przedbórz.

Kąpielisko w Przedborzu
Kąpielisko i plaża w Przedborzu.

Fajna Ryba, najwyższe wzniesienie Powiatu 
Radomszczańskiego
Fajna Ryba – najwyższe naturalne wzniesienie województwa łódzkiego (347 m n.p.m.).