Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
zabytki

Kościół i Klasztor oo. Franciszkanów w Radomsku.


Poniżej przedstawiamy wybrane propozycje. Wszystkie obiekty oraz ich szczegółowe opisy i lokalizacje znajdziecie:

Kościół i Klasztor oo. Franciszkanów w Radomsku

Pierwsza świątynia znajdująca się na miejscu obecnego klasztoru ufundowana została prawdopodobnie przez Leszka Czarnego. Po jej zniszczeniu, dzięki Władysławowi Łokietkowi, wybudowano w 1328 roku nową świątynię. Pożary i wojny sprawiły, że od połowy XV wieku przez około 80 lat kościół pozbawiony był opieki zakonników, którzy w tym czasie przebywali w pobliskiej Brzeźnicy. 

Kościół Parafialny p.w. św. Marii Magdaleny w Radomsku

Kościół św. Marii Magdaleny przy prastarym Trakcie Królewskim (Via Regia), inaczej nazywanym Traktem lub Drogą Krakowską (dziś ul. Krakowska) nieodłącznie jest związany z krajobrazem miasta. Był on wielokrotnie przebudowywany. Najstarszą jego część stanowi prezbiterium pochodzące prawdopodobnie z XVI wieku.

Ratusz miejski - Muzeum Regionalne w Radomsku

Obecny Ratusz klasycystyczny z 1830-60 jest już drugim ratuszem w historii miasta. Pierwotnie ta najważniejsza w mieście budowla wznosiła się pośrodku rynku, dzisiejszego placu 3 Maja. Z dokumentów sporządzonych podczas lustracji dóbr królewskich wynika, że pierwszy, wzniesiony prawdopodobnie około XV wieku, spłonął w pożarze w 1562 roku.


Cmentarz żydowski w RadomskuKirkut w Radomsku

Cmentarz żydowski w Radomsku powstał w pierwszej połowie XIX w. Na cmentarzu znajduje się około 2000 macew. Najstarsza z nich stoi na grobie Frumet córki Icchaka, zmarłej w dn. 27 lipca 1831 r. Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach

Kościół w Dobryszycach

Wzniesiony w latach 1829-30. Odnowiony po pożarze w 1875 r. Jest to świątynia zbudowana na planie prostokąta z wydzielonym prezbiterium zwróconym na południe i dwiema zakrystiami.

Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej w Gidlach

Snaktuarium Matki Bożej Gidelskiej

Bazylika barokowa pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Boskiej wraz z klasztorem OO. Dominikanów. Jej budowę rozpoczęto pod kierunkiem architekta Jana Buszta w 1632r, a konsekrowano w 1656r. Obecny rokokowy ołtarz główny został zbudowany w 1796r, jego centralną część zajmuje obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Kościół pokartuzki w Gidlach

Kościół pokartuzki w 
Gidlach


Kościół pokartuzki pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej z bramą cmentarną i dzwonnicą,  murowany, zbudowany w latach 1751-1767, jest pozostałością po pustelni.
Barokowy kościół zbudowano dla sprowadzonych do Gidel kartuzów przez Zuzannę z Przerębskich Oleską, która przeznaczyła im część swoich ziem. 

Drewniany kościół w Rzejowicach

Kościół w RzejowicachDrewniany kościół konstrukcji zrębowej p.w. Wszystkich Świętych zbudowano w latach 1708-11 staraniem proboszcza Macieja Wilczyńskiego, kanonika kurzelowskiego.
W 1900 r. znacznie przedłużono od zachodu nawę kościoła oraz dobudowano kruchtę od strony południowej. 25 lat później wyremontowaną świątynię pokryto nowymi gontami. 

Drewniany kościół w Lgocie Wielkiej
Drewniany kościół pw. Św. Klemensa wzniesiono w 1767 r.
Jest to budowla jednonawowa, z węższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie, z zakrystią pochodzącą z 1869 r. od strony południowej. Przy nawie od strony zachodniej znajduje się kruchta z 1871 r.

Kościół parafialny p.w. św. Aleksego w Przedborzu

Kościół parafialny w PrzedborzuTo jeden z najstarszych zachowanych zabytków Przedborza. Jego historia sięga roku 1278, przy czym najstarsza istniejąca do dzisiaj gotycka wieża kościoła pw. św. Aleksego ufundowanego przez władcę, a wybudowana pod nadzorem Jacka Sadykierza pochodzi z roku 1341.

Ratusz miejski w Przedborzu

Ratusz miejski w Przedborzu

Ratusz miejski to klasycystyczna budowla wzniesiona w 1826–1830 roku. Murowany, piętrowy budynek był w swej historii siedzibą magistratu, szkoły i Urzędu Miasta.
Jest to murowany, piętrowy budynek wzniesiony na planie prostokąta.

Dwór Malewskich w Odrowążu


Drewniany dwór Malewskich wybudowano w 1851 r. Budynek położony jest w otoczeniu parku z cennym starodrzewem. Zachował się pomnikowy okaz cisa o wysokości 13 m i obwodzie pnia 190 cm. Na skraju parku znajduje się stara kapliczka, nakryta gontem, z drewnianą figurą św. Jana Nepomucena. W dworze mieszkała i tworzyła znana XX-wieczna malarka - Antonina Malewska.

Klasztor pauliński w Wielgomłynach

Kosciół w Wielgomłynach

Kościół w Wielgomłynach

Kościół w Wielgomłynach

Zespół klasztorny pauliński: kościół p.w. św. Stanisława, gotycki, ceglany, 1465-66,  barokizowany  XVII-XVIII w.; dzwonnica-wieża bramna, 2 poł. XVIII w.; klasztor barokowy, 1466 r.
Zespół klasztorny paulinów zbudowano w latach 1465-66 z fundacji rodziny Koniecpolskich herbu Pobóg. Kościół pierwotnie miał formę gotycką. W XVII w. przeprowadzono częściową rozbudowę w stylu barokowym.

Barokowy kościół w Maluszynie

Kościół p.w. św. Mikołaja 
w Maluszynie

Kościół p.w. św. Mikołaja w Maluszynie

Kościół p.w. św. Mikołaja, barokowy, murowany, 1777-87, rozbudowany w 1900 r.; plebania, 1786-87 
Kościół p.w. św. Mikołaja wzniesiono w latach 1777-87, rozbudowano w 1900 r. W styczniu 1945 r. zniszczeniu uległa południowa kaplica. Podczas kończących się działań wojennych pocisk artyleryjski uszkodził jej szczyt i nadwyrężył dach, kolejnych zniszczeń dokonała wichura.

Klasycystyczny dwór w Żytnie


Dwór Jana Nepomucena Simińskiego, klasycystyczny, murowany, ruina, 1 poł. XIX w., rozbudowany o neorenesansowe piętrowe skrzydło, 2 poł. XIX w.; park. 
Staropolski dwór klasycystyczny wybudowano w XIX w. dla Jana Nepomucena Siemińskiego. Jest to budynek wzniesiony na planie prostokąta z piętrową przybudówką od północy. Fasadę zdobi piętrowy, czterokolumnowy portyk dorycki.

Neoromański kościół w Żytnie


Kościół p.w. Niepokalanego  Poczęcia NMP,  neoromański,  murowany, 1860-74 
Neoromański kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP wybudowano w latach 1860-74 według projektu Stanisława Gołębiowskiego. Prace musiały zostać przerwane w związku z wybuchem powstania styczniowego, dlatego budowa przeciągała się tak długo.